Nuyesso

Kooreto zawiti  be shunchaara

Koruso zawititi keexutisina burona kaacho kachusho. yehapa bokule daduso. bokule bedadosi geede goxa ayixusi liluso yehapa xinqa buuci kandi dhiko essi phuphulena be zawa waarususo. Shuncha tofeme buurona kitto kitti ye'egeede  zidha zidhi kaale bbaxi ye'e kaale budi maarona shuncha tokuuso.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.