Burro Garase

Ha website unna nu dodhosi axhi  yeleeyiidose nu wude ubeyorosaara beedi be,eranani maadhine be keengeesunnana maridi nu koori woga, nuuna yeyidiwo asi nu mamakoni dichorosako.